1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

November 2009 ภาษากับการเดินทาง 1

ภาษากับการเดินทาง 1


อีกไม่กี่วันก็จะถึงวันหยุดยาวในช่วงปีใหม่แล้ว  หลายคนอาจวางแผนไปเที่ยวต่างประเทศ เรามีตัวอย่างของประโยคสนทนาและคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เป็นประโยชน์สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวมาฝากค่ะ

Plane tickets can be purchased directly from an airline or through a travel agency.

ตั๋วเครื่องบินสามารถซื้อได้โดยตรงจากสายการบินหรือผ่านบริษัทนำเที่ยว


ตั๋วเครื่องบินแบ่งเป็น 3 ระดับ

Economy class ชั้นประหยัด

Business class ชั้นธุรกิจ

First class ชั้นหนึ่ง


ก่อนหน้าที่จะเดินทางต้องตรวจสอบก่อนว่าประเทศนั้นๆ มีข้อกำหนด (Visa Requirements) อย่างไรบ้าง เพื่อขอวีซ่าจากแผนกวีซ่าของสถานทูตหรือสถานกงสุลประเทศที่จะเดินทางไปเยือน (the Visa Section of the Embassy or 

Consulate of the Country you are visiting)

      

                                                        

จองตั๋วเครื่องบิน

A: Hello, this is Thai Airways International, may I help you?

    สวัสดีค่ะ ที่นี่บริษัทการบินไทยค่ะ มีอะไรให้ช่วยคะ

B: Hello, could you make a reservation for me? I would like to go to London on December 

    20th.

    สวัสดีครับ ผมต้องการจองตั๋วเครื่องบินครับ จะเดินทางไปลอนดอนในวันที่ 20 ธันวาคม

A: Certainly, Sir. What's your name please?

    ได้เลยค่ะ รบกวนขอชื่อด้วยค่ะ

B: My name is Thanit Srithai.

    ผมชื่อธนิต ศรีไทย

A: Can you spell your name and surname?

    ช่วยสะกดชื่อนามสกุลด้วยค่ะ

B: T-H-A-N-I-T   S-R-I-T-H-A-I.

    (บอกตัวสะกดภาษาอังกฤษ)

A: Thank you, Mr. Thanit Srithai. Your seat has been reserved. The flight number is TG 

    916 for London on December 20th at 12:00 pm.

    ขอบคุณค่ะ ที่นั่งของคุณได้ถูกจองไว้เรียบร้อยแล้ว โดยจะเดินทางวันที่ 20 ธันวาคมเวลาเที่ยงคืน

A: What time do I have to check in?

    ผมต้องเช็คอินกี่โมงครับ

B: Two hours before departure time.

    2 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางค่ะ

*Check-in time is usually at least two hours before departure time.

ผู้โดยสารควรไปถึงสนามบินอย่างน้อยสองชั่วโมงก่อนเวลาเที่ยวบินออก


คำว่า check in หมายถึงการที่เรานำเอกสารที่ออกโดยเจ้าหน้าที่สายการบิน , เจ้าหน้าที่ทัวร์ , ทางอินเตอร์เน็ต (e-ticket) ไปยื่นที่เคาน์เตอร์ check in ของสายการบินนั้นๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สายการบินทำการ "check in" เพื่อตรวจ

บัตรโดยสารยืนยันว่าผู้โดยสารคนนั้นมาถึงสนามบินและผู้โดยสารยืนยันว่าจะเดินทางแน่นอน และออก "boarding pass" หรือบัตรที่นั่ง เพื่อให้ผู้โดยสารใช้เป็นหลักฐานในการผ่าน passport (กรณีเดินทางระหว่างประเทศ) และขึ้น

เครื่องบินต่อไป


ยืนยันการเดินทาง


Some airlines require you to call a couple days in advance to confirm your departure date. Here are some sentences you will be asked and what you will need to say.

สำหรับบางสายการบิน ผู้โดยสารต้องโทรศัพท์ไปยืนยันวันเวลาในการเดินทางก่อนล่วงหน้าสามวัน  นี่คือบทสนทนาสำหรับยืนยันการเดินทาง


A: I would like to confirm my flight. 

    ผมต้องการยืนยันการเดินทางของผม


B: Can I get your ticket number?

    ขอทราบหมายเลขบัตรโดยสารด้วยค่ะ


A: The number is 45-6-43. 

    45-6-43 ครับ


B: You are scheduled to depart on December 20th at 12: pm. Is this correct?

    เที่ยวบินของคุณออกเดินทางวันที่ 20 ธันวาคมเวลาเที่ยงคืนใช่มั้ยคะ


A: Yes it is.

    ใช่ครับ

B: Your tickets have been confirmed. Please arrive at the airport 2 hours before

    your flight departs. Thank you for calling.

    ตั๋วของคุณได้รับการยืนยันเวลาเดินทางเรียบร้อยแล้วค่ะ กรุณาถึงสนามบิน 2 ชั่วโมงก่อนเครื่องออก ขอบคุณค่ะ 


 เช็คอิน/ขึ้นเครื่อง


A: Good morning.  

    สวัสดีค่ะ

B: Is this Thai Airways International counter? My flight is TG 916.

    เคาน์เตอร์ของการบินไทยหรือเปล่าครับ ตั๋วของผมเที่ยวบินที่ TG 916.

A: Yes, that's right. I need your passport and your ticket, please

    ใช่ค่ะ รบกวนขอหนังสือเดินทางและตั๋วเครื่องบินด้วยค่ะ

B: Here you are.

    นี่ครับ

A: Thank you. Do you have any luggage to check in?

    ขอบคุณค่ะ มีกระเป๋าที่จะต้องโหลดลงเครื่องไหมคะ

B: Yes, these are two suitcases.

    มีสองใบครับ

A: Could you put them on the conveyor belt, please.

    รบกวนช่วยวางกระเป๋าไว้บนสายพานด้วยนะคะ

B: Sure. I don't think they are over.

    ครับ คิดว่าน้ำหนักกระเป๋าไม่น่าจะเกินนะครับ

A: That's fine. Would you like a window or an aisle seat?

    เรียบร้อยค่ะ คุณอยากได้ที่นั่งริมหน้าต่างหรือริมทางเดินคะ

B: A window seat, please.

    ริมหน้าต่างครับ

A: Here are your luggage tags and your boarding card. Your seat is 36 B.

    นี่คือป้ายติดกระเป๋าและบัตรโดยสาร ที่นั่งของคุณคือ 36 B ค่ะ

B: Thank you. What is the boarding time?

     ขอบคุณครับ เครื่องออกกี่โมงครับ

A: The plane is boarding in 30 minutes. You leave from gate 15. Have a good flight!

    อีก 30 นาที จะถึงเวลาขึ้นเครื่องบิน โดยเครื่องบินจะออกที่ทางออกหมายเลข 15 ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ

B:  Thank you.         

     ขอบคุณครับ


ข้อมูล : หนังสือพูดจาภาษาเที่ยว

ภาพ : การบินไทย

united luxury shop