1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

May 2012 ASEAN National Flowers

ดอกไม้ประจำชาติของประเทศกลุ่มอาเซียน

(ASEAN National Flowers)

ประเทศไทย

(Thailand)


ต้นราชพฤกษ์ (Cassia Fistula Linn) เป็นต้นไม้ที่มีดอกสีเหลืองสวย มีรูปร่างลักษณะแบบเกาะกลุ่มกัน ดอกราชพฤกษ์ได้รับเลือกให้เป็นดอกไม้ประจำชาติเนื่องจากสามารถปลูกและพบเห็นได้ทุกแห่งทั่วประเทศ คนไทยถือว่าสีเหลืองเป็นสีพุทธศาสนาและเป็นสีแห่งความรุ่งเรือง สีของดอกไม้ชนิดนี้ส่องแสงสีเหลืองตัดกับความยิ่งใหญ่ คล้ายสีของศาสนาประจำชาติไทยและสีของวันจันทร์ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ดอกราชพฤกษ์จะเบ่งบานทุกปีตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม และเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและความสามาคคีปรองดองของคนในชาติ ขณะที่ดอกไม้กำลังบาน ต้นไม้จะผลัดใบร่วงสู่พื้น คงเหลือไว้เพียงดอกไม้สีเหลืองสดสวยห้อยระย้าอยู่บนกิ่ง ต้นราชพฤกษ์เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในประเทศไทย และขึ้นอยู่ดาษดื่นตามริมถนน


ประเทศมาเลเซีย

(Malaysia)


ดอกไม้ห้ากลีบชื่อ บุหงารายอหรือดอกพู่ระหง (Bunga Raya/Hibicus Rosa-Sinensis) เป็นดอกไม้ประจำชาติของประเทศมาเลเซียตั้งแต่ปีพ.ศ. 2503 กลีบทั้งห้าของดอกไม้ชนิดนี้เป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึง "หลัก 5 ประการของความเป็นประเทศ" ซึ่งถือเป็นปรัชญาประจำชาติของประเทศมาเลเซียในการสร้างความแข็งแกร่งด้านความเป็นปึกแผ่นและความอดทนของคนในชาติในขณะที่สีแดงสื่อถึงความกล้าหาญ


ประเทศฟิลิปปินส์

(The Philippines)


ดอกพุดแก้ว (Sampaguita Jasmine/Arabian Jasmine) ได้รับการยอมรับให้เป็นดอกไม้ประจำชาติของประเทศฟิลิปปินส์ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2477 ดอกพุดแก้วมีสีขาวและมีรูปร่างเหมือนดาว บานตลอดปี สำหรับชาวฟิลิปปินส์ดอกไม้ชนิดนี้เป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ ความเรียบง่าย ความอ่อนน้อมถ่อมตน และความเข้มแข็ง เชื่อกันว่าดอกพุดแก้วได้ถูกนำเข้ามาที่ประเทศฟิลิปปินส์จากแถบหิมาลายันในศตวรรษที่ 17


ประเทศสิงคโปร์

(Singapore)


ดอกไม้ประจำชาติที่เป็นที่รู้จักกันดีที่สุดในประเทศสิงคโปร์คือดอกกล้วยไม้แวนด้า มิส โจควิม(Vanda Miss Joaquim) เป็นดอกกล้วยไม้พันธุ์ผสมที่ตั้งชื่อตามผู้เพาะพันธุ์ ดอกกล้วยไม้ชนิดนี้มีสีม่วงและรูปร่างที่งดงามสะดุดตา ซึ่งลักษณะอันโดดเด่นนี้ทำให้ดอกกล้วยไม้พันธุ์นี้ชนะเลิศการเป็นดอกไม้ประจำชาติของสิงคโปร์อย่างเป็นทางการเหนือดอกไม้คู่แข่งชนิดอื่นๆ ในปีพ.ศ. 2524


ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม

(Brunei Darussalam)


ดอกไม้ประจำชาติคือ ต้นส้านชะวา (Dillenia Suffruiticosa) มีกลีบดอกใหญ่สีเหลืองสดและมีใบใหญ่ เมื่อดอกบานเต็มที่กลีบจะกางออกเหมือนร่ม ดอกไม้ชนิดนี้มักถูกนำมาใช้ในงานออกแบบศิลปหัตถกรรม โดยทั่วไปต้นส้านชะวาพบได้ตามริมแม่น้ำ โดยเฉพาะแม่น้ำเทมบุรง (Temburong) และตามหนองบึงหรือบริเวณที่เป็นทรายขาว


ประเทศลาว

(Lao PDR)


ดอกลีลาวดี (Plumeria) หรือดอกจำปาลาว ถือเป็นดอกไม้ประจำชาติและเป็นสัญลักษณ์ทางการของประเทศลาว เป็นดอกไม้ผิวสีเหมือนขี้ผึ้ง มีกลิ่นหอม และมีสีสันหลากหลาย อาทิ สีแดง สีเหลือง สีชมพูสด และสีครามหลากเฉด สำหรับชาวลาวดอกไม้ชนิดนี้เป็นดอกไม้ที่สื่อถึงความจริงใจและชีวิตที่ร่าเริง มักใช้ประดับตกแต่งตามงานต่างๆ หรือนำมาร้อยเป็นพวงมาลัยเพื่อต้อนรับแขก


ประเทศกัมพูชา

(Cambodia)


ดอกลำดวน (Mitrella Mesnyi) คือดอกไม้ประจำชาติ มีดอกเล็กสีขาวเหลืองและใบเดี่ยว มีกลิ่นหอมเย็นเป็นเอกลักษณ์ซึ่งจะหอมโชยมากในเวลาเย็น และเพราะความหอมเย้ายวนนี้เอง คนสมัยโบราณจึงมักเปรียบสาวกัมพูชาเป็นดังดอกลำดวน ต้นลำดวนเป็นต้นไม้ที่พบเห็นได้เกือบทั่วทุกแห่งในประเทศ และมักปลูกเพื่อเป็นไม้ประดับตามสวนสาธารณะ 


ประเทศอินโดนีเซีย

(Indonesia)

ประเทศอินโดนีเซียไม่มีดอกไม้ประจำชาติเป็นระยะเวลานานพอสมควร แต่ในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2533 ซึ่งเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก อินโดนีเซียก็ได้พลิกโฉมประวัติศาสตร์ด้วยการได้รับการบันทึกให้เป็นประเทศหนึ่งเดียวที่มีดอกไม้ประจำชาติถึง 3 ชนิด โดยทางรัฐบาลได้ประกาศให้กล้วยไม้ราตรี(Moon Orchid) ดอกมะลิลาหรือมะซ้อน (Jasminum Sambac) และบัวผุด (Rafflesia) เป็นดอกไม้ประจำชาติอย่างเป็นทางการ


 

กล้วยไม้ราตรี (Moon Orchid) เป็นหนึ่งในพันธุ์กล้วยไม้ที่บานนานที่สุด

 

ดอกมะลิลาหรือมะลิซ้อน (Jaminum Sambac) เป็นสัญลักษณ์ความงามของหญิงสาว มักใช้ในพิธีทางศาสนาหรือทางวัฒนธรรมบัวผุด (Rafflesia) ได้รับการบันทึกให้เป็นดอกไม้ที่ออกดอกเดี่ยวใหญ่ที่สุดในโลก


ประเทศเวียดนาม

(Vietnam)
ชาวเวียดนามได้ยกให้ดอกบัว (Lotus) เป็นหนึ่งในสี่ของดอกไม้และพันธุ์พืชที่สง่างามของชาติ พร้อมด้วยต้นสน (Pine) ต้นไผ่ (Bamboo) และดอกเบญจมาศ (Chrysanthemum) สำหรับชาวเวียดนามดอกบัวเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ พันธกิจ และการมองอนาคตในแง่ดี ความสง่างามของดอกบัวมักถูกกล่าวถึงในบทเพลงพื้นบ้านและร้อยกรอง ประเทศพม่า

(Myanmar)


มีดอกประดู่ (Pterocarpus Indicus) เป็นดอกไม้ประจำชาติ ดอกสีเหลืองทองมีกลิ่นหอม จะผลิบานหลังร่วงโรยลงในเดือนเมษายน ซึ่งตรงกับเทศกาลปีใหม่พม่า เมื่อดอกผลิบานต้นประดู่จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองทั้งต้นในชั่วข้ามคืน ชาวพม่าถือว่าดอกประดู่เป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งและความอดทน และเป็นดอกไม้ที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในงานพิธีต่างๆตามประเพณีและพิธีทางศาสนา


ข้อมูลอ้างอิง

http://www.aseansec.org/18203.html

http://www.theflowerexpert.com/contents/flowerbusiness/flowergrowersansellers/national-native-popular-flowers-of-thailand 

http://chanthol.wordpress.com/2009/01/16/%E1%9E%9A%E1%9F%86%E1%9E%8A%E1%9E%BD%E1%9E%9B-rumdul-mitrella-mesnyi-the-national-flower-of-the-kingdom-of-cambodia/

th.wikipedia.org/wiki/ราชพฤกษ์

www.chulapedia.chula.ac.th/index.php/บุปผาแห่งอาเซียน

board.postjung.com › เว็บบอร์ด › Hot Topic

www.magnoliathailand.com/webboard/index.php?topic=2680.0

http://blog.eduzones.com/dingo/3466?page3=2&page2=&content_id=3466&showbutton=/

www.savebird.com/Forum/index.php?topic=637.0;wap2

www.chulapedia.chula.ac.th/index.php/บุปผาแห่งอาเซียน

th.wikipedia.org/wiki/มะลิลา

www.khaosokdiscovery.com/thai/rafflesia-th.htm

th.wikipedia.org/wiki/เบญจมาศ 

th.wikipedia.org/wiki/ประดู่

united luxury shop