1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

July 2012 ASEAN Mother's Days

วันแม่ของประเทศกลุ่มอาเซียน 

(Mother's Days in ASEAN Countries)

ประเทศไทย

(Thailand)


ประเทศไทยจะเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 12 สิงหาคม และเนื่องจากพระองค์ทรงเปรียบเสมือนแม่ของปวงชนชาวไทย ประเทศไทยจึงกำหนดให้วันที่ 12 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันแม่แห่งชาติด้วย โดยในวันนี้ ชาวไทยถือโอกาสแสดงความขอบคุณแม่สำหรับความรักและความห่วงใยที่ปราศจากเงื่อนไข 

ลูกจะคุกเข่าลงตรงหน้าแม่เพื่อแสดงถึงความรักและความกตัญญูต่อแม่ โดยมอบดอกมะลิสีขาวหรือพวงมาลัยแด่แม่และพูดว่า "สุขสันต์วันแม่"  


ประเทศมาเลเซีย

 (Malaysia) 


ประเทศมาเลเซียจะฉลองวันแม่ในวันอาทิตย์ที่สองของเดือนพฤษภาคม แม่จะได้รับข้อความอวยพรจากลูก ถือเป็นวันพักผ่อนของแม่และเป็นวันที่แม่จะนึกถึงความอุตสาหะของตนตลอดปีที่ผ่านมา อีกทั้งยังถือเป็นวันหยุดสำคัญที่สมาชิกครอบครัวจะได้อยู่กันพร้อมหน้า เป็นช่วงเวลาที่ลูกจะระลึกถึงความรักและสิ่งดีๆ ที่แม่มอบให้ และย้ำเตือนตนเองว่าอย่าทำให้แม่เป็นทุกข์และอย่าทำร้ายความรู้สึกของแม่ คำว่า "สุขสันต์วันแม่" ของประเทศมาเลเซียคือ "Selamat Hari Ibu"   


ประเทศฟิลิปปินส์

(The Philippines)


วันแม่ในประเทศฟิลิปปินส์ตรงกับวันอาทิตย์ที่สองของเดือนพฤษภาคม สำหรับชาวฟิลิปปินส์ แม่เปรียบเสมือน "แสงสว่างของครอบครัว" ในวันพิเศษนี้ แม้ครอบครัวส่วนใหญ่จะฉลองกันที่บ้านตามแบบแผนที่ปฏิบัติกันมา แต่บางครอบครัวก็พาแม่ไปรับประทานอาหารนอกบ้าน หรือพาแม่ไปตามสถานที่ต่างๆ

นอกจากนั้น ในวันนี้ลูกจะทำงานบ้านส่วนใหญ่แทนแม่ จัดเตรียมอาหารให้แม่ หรือมอบงานฝีมือชิ้นเล็กๆ เป็นของขวัญที่ระลึกให้แม่ เช่น การ์ดอวยพร ใจความว่า "Maligayang Araw Ng Mga Nanay" (สุขสันต์วันแม่)


ประเทศสิงคโปร์

(Singapore)


วันแม่ของประเทศสิงคโปร์ตรงกับวันอาทิตย์ที่สองของเดือนพฤษภาคม การเฉลิมฉลองวันแม่ในประเทศสิงคโปร์เป็นไปตามความพอใจส่วนตัว จะเฉลิมฉลองหรือไม่เฉลิมฉลองก็ได้ และวันนี้จะไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ ถึงกระนั้นก็ดี หลายบริษัทก็มีการนำเสนอหรือขายสินค้าและบริการต่างๆ ที่เกี่ยวกับวาระพิเศษนี้ เนื่องจากชาวสิงคโปร์ส่วนใหญ่เชื้อสายจีน คำกล่าว "สุขสันต์วันแม่" จึงเป็นภาษาจีนที่ว่า "Mu Qin Jie Kuai Le"


ประเทศบรูไนดารุสซาลาม

(Brunei Darussalam)


ประเทศบรูไนดารุสซาลามฉลองวันแม่ในวันอาทิตย์ที่สองของเดือนพฤษภาคม ชาวบรูไนดารุสซาลามบางส่วนถือเอาวันนี้เป็นวันแม่ ในประเทศบรูไนดารุสซาลาม วันแม่สื่อถึงการให้ความใส่ใจมากขึ้นและการใช้ความพยายามให้มากขึ้นในการแสดงความกตัญญูต่อแม่ ในโอกาสพิเศษนี้ ลูกจะมอบดอกไม้ ของขวัญ หรือการ์ดอวยพรให้แม่ และพาแม่ออกไปรับประทานอาหารเย็นมื้อพิเศษ


ประเทศลาว

(Lao PDR)


วันแม่ของประเทศลาวตรงกับวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี ซึ่งถือเป็นวันสตรีสากลหรือวันแม่หญิงสากล ตามวัฒนธรรมลาว แม่จะได้รับการปฏิบัติเป็นพิเศษในวันดังกล่าว โดยลูกจะมอบดอกไม้หรือของขวัญให้แม่ และเขียนบทกวีหรือจดหมายแสดงความซาบซึ้งในพระคุณแม่ พร้อมคำอวยพร "สะบายดีวันแม่" (สุขสันต์วันแม่)


ประเทศกัมพูชา

(Cambodia)


วันแม่ของประเทศกัมพูชาตรงกับวันอาทิตย์ที่สองของเดือนพฤษภาคม ชาวกัมพูชาจะแสดงความรัก ความห่วงใย และความกตัญญูต่อแม่ในวันดังกล่าวโดยการมอบของขวัญหรือการ์ดอวยพรให้แก่แม่อันมีข้อความว่า "Reak Reay T'ngai Mae" (สุขสันต์วันแม่) แด่แม่ และสมาชิกในครอบครัวจะร่วมรับประทานอาหารเย็นมื้อพิเศษร่วมกัน


ประเทศอินโดนีเซีย

(Indonesia)


ประเทศอินโดนีเซียจะฉลองวันแม่ในวันที่ 22 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งเดิมทีวันดังกล่าวได้กำหนดให้เป็นวันฉลองจิตวิญญาณแห่งสตรีอินโดนีเซียและเพื่อพัฒนาสภาพบ้านเมือง ในปัจจุบัน ชาวอินโดนีเซียนจะฉลองวันแม่นี้โดยการแสดงความรักและความกตัญญูต่อแม่ ลูกมอบของขวัญให้แม่ พร้อมทั้งจัดงานเลี้ยงและการแข่งขันหรืองานประกวดต่างๆ อาทิ การประกวดทำอาหาร หรืองานประกวดการแต่งกายด้วยชุดเกบาย่าหรือเกอบาย่า (Kebaya) นอกจากนี้ ในวันดังกล่าวแม่จะได้หยุดพักผ่อนและไม่ต้องทำงานบ้าน ลูกจะกล่าว "สุขสันต์วันแม่" เป็นภาษามลายูว่า "Selamat Hari Ibu" กับแม่


ประเทศพม่า

(Myanmar)


ประเทศพม่าฉลองวันแม่อย่างเป็นทางการในวันอาทิตย์ที่สองของเดือนพฤษภาคมของทุกปี สำหรับชาวพม่าที่นับถือศาสนาพุทธนั้น นอกจากการทำบุญที่วัดกับแม่แล้ว ลูกจะมอบของขวัญและการด์อวยพรวันแม่ และร้องเพลงเทอดพระคุณแม่ คำว่า "Yaw Shwin Htaw Amay Myar Nae Bar" ในภาษาพม่า หมายถึง "สุขสันต์วันแม่"  


ประเทศเวียดนาม

(Vietnam)


วันแม่ของประเทศเวียดนามถือเป็นหนึ่งในเทศกาลหลักทางศาสนาพุทธเพื่อแสดงความกตัญญูต่อแม่ กำหนดให้ตรงกับวันที่ 8 มีนาคม ชาวเวียดนามจะอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาด แล้วไปวัดเพื่อทำพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พวกเขาจะอธิษฐานขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้แม่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีความสุข ส่วนผู้ที่แม่ของเขาได้เสียชีวิตไปแล้วจะติดดอกกุหลาบสีขาวไว้ที่เสื้อและรับประทานอาหารมังสวิรัติที่วัดหรือที่บ้าน เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อแม่ผู้ล่วงลับ ชาวเวียดนามจะกล่าวคำอวยพรเป็นภาษาเวียดนามว่า "Ngày Của Me" ซึ่งแปลว่า "สุขสันต์วันแม่"


References:

http://eng.daruss.ac.th/?p=1193

http://en.wikipedia.org/wiki/Mother's_Day

http://neilinvietnam.wordpress.com/ 2011/01/19/ vietnamese-mothers-day/

http://www.all-about-motherhood.com/when-is-mothers-day.html

http://www.bikyamasr.com/68655/ malaysia-pm-gives-mothers-praise-on-mothers-day/ 

http://khmerization.blogspot.com/2010/05/mothers-days-message-from-r-visal-and-m.html

http://saodarly.com/happy-mothers-day-2011/

http://www.bt.com.bn/happenings/2011/05/06/celebrate-mothers-day-vanda

http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20080411121941AANLjkO

http://www.dayformothers.com/mothers-day-in-different-languages.html

http://www.speakingtagalog.com/articles/happy-in tagalog

http://wiki.answers.com/Q/How_do_you_writehappy_mother's_day_in_Khmer

http://www.google.co.th/imghp?hl=th&tab=wi

http://www.rakchawtai.com/article/frommama.htm

http://wikitravel.org/en/Khmer_phrasebook

united luxury shop