1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

February 2013 Wedding Traditions in ASEAN Countries

February 2013 Wedding Traditions in ASEAN Countries

ประเพณีการแต่งงานของประเทศกลุ่มอาเซียน

ไทย(Thailand)ประเพณีแต่งงานแบบไทยมีความหลากหลายในแต่ละท้องถิ่นตั้งแต่ภาคเหนือจรดภาคใต้ ซึ่งมีธรรมเนียมที่ได้ถือปฏิบัติร่วมกันคือการตักบาตรพระและการจัดพิธีสงฆ์ที่บ้านของเจ้าบ่าวหรือเจ้าสาวในตอนเช้า โดยจะมีการสวมมงคลซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการแต่งงานและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในชีวิตคู่ สำหรับพิธีฉลองมงคลสมรสจะมีการจัดที่โรงแรมหรือสโมสรต่างๆในตอนเย็น   มาเลเซีย(Malaysia)
พิธีแต่งงานของชาวมาเลเซียเชื้อสายมุสลิมจะจัดโดยยึดแนวปฏิบัติตามหลักการของศาสนาอิสลามผสมผสานกับขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นซึ่งมีการจัดพิธีสมรสโดยแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกเรียกว่า marriage contract ซึ่งเป็นพิธีการทางกฎหมายและศาสนา ส่วนที่สองเรียกว่า sitting-in-state- ceremony เป็นการจัดพิธีสมรสอย่างเป็นทางการโดยครอบครัว ญาติและแขกผู้ร่วมงานจะให้พรโดยการพรมน้ำอบ และข้าวเหลือง       อินโดนีเซีย(Indonesia)ชาวอินโดนีเซียจะจัดพิธีสมรสแตกต่างกันไปตามขนบธรรมเนียมในแต่ละท้องถิ่น แต่โดยรวมแล้วจะมีวิถีปฏิบัติที่ยึดถือกันมาคือการให้เกียรติแขกที่มาร่วมในพิธีสมรสเป็นอย่างมาก เพราะถือว่าการที่แขกเหล่า นั้นมาร่วมงานเป็นการให้เกียรติแก่ครอบครัวของคู่บ่าวสาวและเป็นการอวยพรให้คู่บ่าวสาวที่เพิ่งสมรสสิงคโปร์(Singapore)พิธีแต่งงานแบบพุทธและคริสต์เป็นที่นิยมเป็นอย่างมากในประเทศสิงคโปร์ โดยการจัดพิธีแต่งงานแบบพุทธนั้นพระสงฆ์จะเป็นผู้นำในพิธีการต่างๆและอวยพรแก่ผู้บ่าวสาว พิธีแต่งงานแบบคริสต์ จะจัดในโบสถ์ โดยที่นักบวชจะอ่านคัมภีร์ไบเบิล และอวยพรแก่คู่บ่าวสาว หลังจากนั้นเจ้าบ่าวและเจ้าสาวจะแลกแหวนให้แก่กันและกันเป็นสัญลักษณ์แห่งความรัก ความใส่ใจ และการถนอมน้ำใจกันของชีวิตคู่เวียดนาม (Vietnam)พิธีสมรสตามธรรมเนียมของชาวเวียดนามนั้นจะแบ่งออกเป็นพิธีหมั้นและพิธีแต่งงาน ในวันแต่งงานนั้น ครอบครัวของฝ่ายเจ้าบ่าวจะจัดขบวนแห่นำของขวัญห่อด้วยกระดาษแดงไปให้ครอบครัวเจ้าสาว นำขบวนโดยคู่แต่งงานที่ร่ำรวยและมีความสุขในชีวิตสมรส ส่วนผู้ที่ถือถาดของขวัญจะเป็นคู่แต่งงานที่มีความสุขในชีวิตคู่ ตามด้วยขบวนญาติ และแขกที่มาร่วมงาน การจัดขบวนแบบนี้เป็นการแสดงถึงชีวิตสมรสที่ราบรื่นและมีความสุขของคู่บ่าวสาวลาว (Lao PDR)
พิธีแต่งงานแบบดั้งเดิมของชาวลาวมักจะมีการจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญที่บ้านในช่วงเช้าหรือช่วงเย็น  โดยพ่อแม่ของคู่บ่าวสาวและแขกผู้ใหญ่ที่มาร่วมงานจะอวยพรพร้อมทั้งผูกข้อมือด้วยด้ายขาวแก่คู่บ่าวสาวพม่า(Myanmar)
พิธีแต่งงานแบบพม่าจะให้พราหมณ์เป็นผู้ประกอบพิธี โดยจะจัดให้คู่บ่าวสาวนั่งเคียงข้างกัน เมื่อพราหมณ์เป่าแตรสังข์ถือเป็นการเริ่มพิธีสมรส หลังจากนั้นพราหมณ์จะทำการประกบฝ่ามือคู่บ่าวสาวด้วยผ้าขาวและจุ่มลงในถ้วยเงิน  จากนั้นพราหมณ์จะสวดมนต์เป็นภาษาสันสกฤตและยกมือบ่าวสาวออกจากถ้วยเงิน เมื่อพราหมณ์เป่าแตรสังข์อีกครั้งจะถือว่าเป็นการจบพิธีสมรสอย่างเป็นทางการ


กัมพูชา(Cambodia)พิธีแต่งงานตามขนบธรรมเนียมกัมพูชาประกอบด้วย การสวดมนต์แบบเขมรซึ่งเป็นบทสวดถึงเทพเจ้าผู้ดูแลโลกเพื่อให้ยอมรับเจ้าบ่าวเป็นครอบครัวใหม่บนผืนโลก อีกทั้งยังถือเป็นการอวยพรให้โชคดี หลังจากนั้นจะมีการประกอบพิธีตัดผม พิธีสวดมนต์จากพระ  พิธีมอบอาหารให้กับวิญญาณบรรพบุรุษผู้ล่วงลับ พิธีทำความสะอาดฟัน และปิดท้ายพิธีสมรสด้วยการผูกข้อมือบ่าวสาว บรูไนดารุสซาลาม(Brunei Darussalam)พิธีแต่งงานของชาวบรูไนประกอบด้วยพิธีสำคัญหลายพิธีเช่น พิธีมอบแหวน พิธีสาบานตนต่ออัลลอฮ์ และ พิธีเจิม ในพิธีมอบแหวนนั้นฝ่ายเจ้าบ่าวจะมอบแหวนสองวงให้กับครอบครัวเจ้าสาว แหวนวงแรกแสดงถึงความตั้งใจที่จะขอเจ้าสาวแต่งงาน ส่วนแหวนอีกวงหนึ่งใช้สำหรับเป็นแหวนหมั้น สำหรับพิธีสาบานตนต่ออัลลอฮ์นั้นจัดเพื่อเป็นการยอมรับการใช้ชีวิตร่วมกับเจ้าสาวต่อหน้าสักขีพยาน จากนั้นจะมีพิธีเจิมโดยพ่อแม่ ญาติพี่น้อง เพื่อนและแขกที่มาร่วมงานอวยพรแก่คู่บ่าวสาวโดยการเจิมด้วยขี้ผึ้งที่ทำจากแป้งข้าวเจ้าผสมสีและน้ำมันหอม  ฟิลิปปินส์(The Philippines)
การแต่งงานของชาวฟิลิปปินส์นั้นจะมีการทำพิธีโดยนักบวชในศาสนาคริสต์ ในวันแรกคู่บ่าวสาวจะไปที่บ้านนักบวชเพื่อทำพิธีซึ่งจะมีการวางมือบ่าวสาวไว้บนภาชนะที่บรรจุข้าวสาร วันถัดไปจะมีพิธีกรรมต่างๆสำหรับงานแต่งงาน เช่นพิธีเจาะเลือดโดยการนำเลือดจากบริเวณหน้าอกปริมาณเล็กน้อยผสมกับน้ำ จากนั้นคู่บ่าวสาวจะประกาศความรักของทั้งคู่สามครั้ง นักบวชจะป้อนข้าวสวยแก่บ่าวสาว และให้ดื่มน้ำที่ผสมเลือดของเจ้าบ่าวเจ้าสาว จากนั้นนักบวชก็จะใช้ด้ายผูกมือและคอโดยถือเป็นการผูกสัมพันธ์รักของคนทั้งคู่พร้อมทั้งประกาศว่าทั้งคู่ได้เป็นสามีภรรยากันโดยถูกต้องตามประเพณี ธรรมเนียมและประเพณีการแต่งงานนี้ได้มีการยึดถือปฏิบัติในหมู่ชาวฟิลิปปินส์ทั่วโลก  

united luxury shop