1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

March - April 2013 Travel Taboos in ASEAN Countries

March - April 2013 Travel Taboos in ASEAN Countries


ข้อควรระวังเมื่อเดินทางท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอาเซียน

การทำความรู้จักคนท้องถิ่น เรียนรู้วัฒนธรรม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับในแต่ละสถานที่ที่เดินทางไปเยือนนั้นช่วยเพิ่มอรรถรสและคุณค่าให้กับ
การเดินทาง การเรียนรู้และเคารพกฎ ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมท้องถิ่นจะช่วยลดปัญหาในการเดินทางท่องเที่ยว ป้องกันความอับอาย
และความรู้สึกขัดข้องหมองใจซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ยังเป็นการเปิดประตูสู่ประสบการณ์พิเศษในการท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวสำหรับ
สถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆอีกด้วยThailand ประเทศไทย


ควรหลีกเลี่ยงการจับหรือส่งสิ่งของข้ามศีรษะ ในประเทศไทยศีรษะถือว่าเป็นส่วนที่สูงที่สุดของร่างกาย และจัดว่าเป็นศูนย์รวมของจิตวิญญาณจึงควรได้รับการเคารพ ดังนั้นคนไทยจึงระมัดระวังที่จะไม่จับศีรษะหรือผมของบุคคลอื่น

                                                    

Malaysia ประเทศมาเลเซีย

นักท่องเที่ยวต่างชาติควรใช้มือขวาสำหรับการรับประทานอาหาร การยื่นและรับสิ่งของ รวมถึงการสัมผัสตัวบุคคลอื่น ชาวมาเลเซียถือว่าการยื่นหรือรับสิ่งของหรือของฝากจากบุคคลอื่นด้วยมือซ้ายเป็นการกระทำที่ไม่สุภาพเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการจับมือทักทายไม่ควรใช้มือซ้ายเช่นเดียวกัน ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงที่จะใช้มือซ้ายในการกระทำต่างๆในประเทศมาเลเซีย

                                 

 Philippines ประเทศฟิลิปปินส์

ถึงแม้ว่าการพบเห็นคู่รักจับมือและกอดกันในที่สาธารณะจะเป็นเรื่องที่พบเห็นกันได้ทั่วไปเวลาไปท่องเที่ยว ณ สถานที่ต่างๆแต่ชาวต่างชาติที่เดินทางไปท่องเที่ยวในฟิลิปปินส์ควรหลีกเลี่ยงการแสดงความรักมากเกินไปในที่สาธารณะ ชาวฟิลิปปินส์นั้นมีความระมัดระวังและเคารพในสิทธิของการใช้พื้นที่สาธารณะร่วมกันเป็นอย่างมาก การพูดจาเสียงดังและแสดงออกมากเกินไปในที่สาธารณะเช่นสวนสาธารณะและท้องถนนถือว่าเป็นการกระทำที่หยาบคาย

                                              

Singapore ประเทศสิงคโปร์

นักท่องเที่ยวไม่ควรเคี้ยวหมากฝรั่งซึ่งเป็นสิ่งต้องห้ามในประเทศสิงคโปร์ หากฝ่าฝืนอาจจะถูกจับกุมโดยทางการสิงคโปร์ทางรัฐบาลได้ออกกฎห้ามเคี้ยวหมากฝรั่งโดยมีเหตุผลเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมในเกาะสิงคโปร์ให้สะอาดและน่าอยู่อาศัย

                           

Brunei Darussalam ประเทศบรูไนดารุสซาลาม

บรูไนเป็นประเทศที่ผู้คนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ดังนั้นจึงไม่มีเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์วางขาย แต่นักท่องเที่ยวสามารถนำไวน์/เหล้าเข้าประเทศได้ 2 ขวด รวมถึงเบียร์อีกไม่เกิน 12 กระป๋องต่อนักท่องเที่ยว 1 ท่าน ทั้งนี้รัฐบาลบรูไนไม่อนุญาตให้ดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ใาด  
                                 

Lao PDR ประเทศลาว

ผู้หญิงควรจะระมัดระวังเวลาพบพระสงฆ์ในประเทศลาว โดยผู้หญิงทุกเชื้อชาติ ศาสนา ไม่ได้รับอนุญาตให้สัมผัสตัวพระสงฆ์ไม่ว่าจะมีอายุเท่าไหร่ก็ตาม ดังนั้นนักท่องเที่ยวผู้หญิงจึงควรระมัดระวังไม่ให้ร่างกายสัมผัสพระสงฆ์แต่สามารถที่จะสนทนากับท่านได้


          

Cambodia ประเทศกัมพูชา

ชาวกัมพูชาในวัยทำงานไม่ยินดีที่เห็นชาวต่างชาติให้เงินแก่ขอทานชาวกัมพูชา พวกเขาถือว่าเป็นการให้เงินรางวัลแก่กลุ่มคนที่ขี้เกียจทำงาน และเมื่อนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าชมวัด ผู้ชายควรใส่กางเกงขายาวและเสื้อเชิ้ต ผู้หญิงควรหลีกเลี่ยงที่จะสวมกระโปรงสั้น เสื้อคล้องคอ โชว์แผ่นหลัง และเสื้อเกาะอก (รวมถึงเสื้อผ้าทุกประเภทที่เปิดเผยส่วนไหล่)


                                                      

Indonesia ประเทศอินโดนีเซีย

ประเทศอินโดนีเซียมีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามซึ่งปฏิบัติตามหลักศาสนาด้วยการไม่ดื่มเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์และไม่รับประทานเนื้อหมู ชาวอินโดนีเซียมีความโดดเด่นในเรื่องของการบริการและการต้อนรับแขกผู้มาเยือน นักท่องเที่ยวต่างชาติไม่ควรปฏิเสธน้ำใจและอัธยาศัยไมตรีในการบริการของคนท้องถิ่นซึ่งจะถือว่าเป็นการปฏิเสธไม่ยอมรับในตัวบุคคลนั้น ถ้าคนท้องถิ่นเสนออาหารหรือเครื่องดื่มให้ชาวต่างชาติก็ควรรับไว้


                                                

Vietnam ประเทศเวียดนาม

นักท่องเที่ยวต่างชาติไม่ควรถ่ายภาพวีดีโอของชาวท้องถิ่นที่เป็นชนกลุ่มน้อยซึ่งถือว่าเป็นการกระทำที่ทำให้เกิดความแตกแยกซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศชาติ นอกจากนั้นเมื่อชาวต่างชาติถูกเชิญไปเยี่ยมเยียนบ้านของชาวเวียดนามไม่ควรนำผ้าเช็ดหน้า สิ่งของสีดำ ดอกไม้สีเหลือง หรือดอกเบญจมาศไปเป็นของขวัญ ให้นำสิ่งของอื่นเช่น ผลไม้ ขนมหวาน ดอกไม้ หรือเครื่องหอม เป็นของขวัญแทน

                                                      

Myanmar ประเทศพม่า

ชาวต่างชาติควรถอดรองเท้าเมื่อเข้าไปในวัดหรือบ้าน พยายามหลีกเลี่ยงที่จะเปิดเผยฝ่าเท้าในที่สาธารณะซึ่งชาวพม่าถือว่าหยาบคาย ชาวต่างชาติสามารถใช้การจับมือเพื่อทักทายชาวพม่าได้ถึงแม้ว่าพม่าจะมีขนบธรรมเนียมที่ไม่ให้สาวชาวพม่าและผู้ชายต่างชาติแตะเนื้อต้องตัวกัน

                                                   

  References:

http://www.hoteltravel.com/laos/guides/travel_tips.htm http://www.wanderlust.co.uk/planatrip/destinations/asia/brunei http://www.culturecrossing.net/basics_business_student_details.php?Id=14&CID=35 http://www.traveltaboo.com/ www.traveltaboo.com/about

http://www.culturecrossing.net/basics_business_student_details.php?Id=14&CID=35

http://www.traveltaboo.com/ www.traveltaboo.com/about
...
united luxury shop