1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

January 2014 ASEAN National Animals

ประเทศไทย


ช้างเป็นสัตว์ประจำชาติ ในอดีตธงชาติไทยประดับพื้นธงด้วยรูปช้างเผือก ช้างนั้นมีความสำคัญต่อวัฒนธรรมของไทย มีการนำช้างมาฝึกทักษะต่างๆ เพื่อไว้ใช้งาน โดยมีการกำหนดวันที่ 13 มีนาคมของทุกปีเป็นวันช้างไทย เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ปกป้องและอนุรักษ์ช้างไทยให้อยู่ในประเทศถึงชนรุ่นต่อไป

ประเทศมาเลเซียเสือมาลายันเป็นสัตว์ประจำชาติ โดยมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า Panthera Tigris Malayensis สัญลักษณ์เสือมาเลย์นั้นได้ถูกนำไปประดับไว้บนธงชาติ ตราตำรวจนครบาล และสัญลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติมาเลเซียอีกด้วย เสือมาเลย์นั้นมีชื่อเล่นว่า Pak Belang ซึ่งมีความหมายว่า ลุงลายพาดกลอน

ประเทศฟิลิปปินส์


สัตว์ประจำชาติคือ Carabao Bubalus Bubalis หรือ ควายน้ำ เป็นสัญลักษณ์ของความขยัน ความบากบั่นทำงานอย่างไม่ย่อท้อ ควายน้ำนั้นมีบทบาทสำคัญด้านเกษตรกรรม ในอดีตนั้นหนังของควายน้ำได้ถูกนำมาประดิษฐ์เป็นชุดเกราะสำหรับนักรบยุคก่อนการล่าอาณานิคม

ประเทศสิงคโปร์


สิงโตเป็นสัตว์ประจำชาติ โดยมีตำนานว่าเป็นสัตว์ที่ถูกพบในดินแดนแห่งนี้ โดยเจ้าชายที่ได้พบดินแดนนี้ได้ตั้งชื่อว่า Simha Pura หรือ เมืองสิงโต ต่อมาประเทศสิงคโปร์ได้มีรูปปั้นที่มีชื่อเสียงประจำประเทศที่ชื่อว่า เมอร์ไลออน (Merlion) ซึ่งเป็นสัตว์ในตำนานที่มีส่วนหัวเป็นสิงโตและส่วนหางเป็นปลา ความหมายของส่วนหางที่เป็นปลานั้นแสดงถึงสิงคโปร์เมื่อครั้งยังเป็นหมู่บ้านประมงในอดีต

ประเทศบรูไนสัตว์ประจำชาติของบรูไนคือ เสือ ด้วยว่าประเทศนี้เป็นถิ่นที่อยู่ของเสือ และตำนานเรื่องเล่าขานต่างๆ นั้นล้วนมีความเกี่ยวพันกับเสือ บุคลิกของเสือที่แสดงออกถึงความแข็งแกร่งและอิสระกลายมาเป็นสัญลักษณ์ของประเทศและเศรษฐกิจของประเทศที่เป็นฐานการผลิตน้ำมันและก๊าซ บรูไนจึงเป็นประเทศที่ร่ำรวยที่สุดและมีเอกภาพชัดเจนประเทศหนึ่งของโลก

ประเทศลาวประเทศลาวใช้ความสง่างามของช้างมาเป็นตัวแทนประเทศ ในอดีตกาลประเทศลาวเป็นสัญลักษณ์ของดินแดนแห่งล้านช้าง (Land of a Million Elephants) หรือ Lan Xang ในภาษาท้องถิ่น ลาวฝึกช้างให้เชื่องเพื่อใช้งานในอุตสาหกรรมป่าไม้เฉกเช่นเดียวกับประเทศเพื่อนบ้าน

ประเทศกัมพูชากูปรีเป็นสัตว์ประจำชาติกัมพูชา ซึ่งอดีตกษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ เป็นผู้กำหนดให้ใช้สัตว์ที่ดุร้ายหายากชนิดนี้มาเป็นสัตว์ประจำชาติ โดยคนกัมพูชาเรียกว่า Ko Prid หรือคนไทยออกเสียงว่า กูปรี ซึ่งหมายถึง วัวป่า สัตว์ชนิดนี้อาศัยในป่าทางตอนเหนือของประเทศเท่านั้น

ประเทศอินโดนีเซีย


มังกรโคโมโดเป็นสัตว์ประจำชาติอินโดนีเซีย เพราะว่าสามารถพบสัตว์ชนิดนี้ได้เพียงประเทศเดียวในโลก มังกรโคโมโดนั้นจัดเป็นสัตว์เลื้อยคลานจำพวกกิ้งก่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุด โดยชื่อนี้ถูกตั้งตามชื่อของเกาะโคโมโด เพราะเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของเกาะแห่งนี้อีกด้วย

ประเทศพม่าพม่ามีเสือเป็นสัตว์ประจำชาติ เสือเป็นสัญลักษณ์หมายถึงประชาชนและป่าชัฏของประเทศ เขตอนุรักษ์เสือแห่งหุบเขาฮูเขือง (Hukaung Valley Tiger Reserve) เป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์เสือที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ประเทศเวียดนามกระบือน้ำหรือควายน้ำเป็นสัตว์ประจำชาติของเวียดนาม ซึ่งมีความหมายและมีความสำคัญต่อชาติเพราะเป็นสัตว์ที่ใช้ในการกสิกรรม ตลอดจนการเก็บเกี่ยวผลผลิต

united luxury shop