1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

July - August 2014 Leading Persons in ASEAN: Indonesia


L e a d i n g   P e r s o n s   i n   A S E A N :   I n d o n e s i a

 

ประธานาธิบดีนักปฏิรูป นายโจโก วิโดโด (Joko Widodo)

            นายโจโก วิโดโด จะรับตำแหน่งประธานาธิบดี ของอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการในวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นตำแหน่งประธานาธิบดีลำดับที่ 7 ในดินแดนแห่งหมู่เกาะน้อยใหญ่ถึง 18,306 เกาะและเป็นประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของโลกมีประชากร 247 ล้านคน นายโจโกมุ่งเน้นการบริหารประเทศโดยให้ความสนใจและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนชาวอินโดนีเซียเป็นหลัก แม้ว่าประเทศอินโดนีเซียจะเป็นประเทศที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ประชากรอินโดนีเซียนั้นกลับมีรายได้เฉลี่ยเพียง 2 ดอลล่าร์สหรัฐฯต่อวันเท่านั้น

 

จากสลัมสู่สภา

            นายโจโก วัย 53 ผู้ซึ่งเกิดและเติบโตในเขตชุมชนแออัดริมแม่น้ำในเขตเมืองสุราการ์ตา เขาเคยประกอบอาชีพช่างไม้และกลายเป็นเจ้าของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ เมื่อปีพ.ศ. 2548 นายโจโกก็ได้ผันตัวมาเป็นนักการเมือง เขาชนะการเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการเมืองสุราการ์ตาถึงสองสมัยคือในปี พ.ศ. 2548 และในปี พ.ศ. 2553 และในปี 2555 นายโจโกได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงจาการ์ตา เขาได้ชื่อว่าเป็นนักปฏิวัติผู้ทุ่มเทในการทำงาน จนทำให้เขาเป็นที่รักใคร่และเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป


            เมื่อนายโจโก วิโดโด ได้เข้าบริหารประเทศ เขากล่าวว่า "นี่เป็นเรื่องของการบริหาร จะวางแผนอย่างไร  จัดการสิ่งต่างๆอย่างไร และต้องตัดสินใจลงมือทำ ในทัศนะของผมสิ่งสำคัญในการบริหารรัฐก็คือ การควบคุมการบริหารจัดการ"

 

ผลงานของนายโจโก วิโดโด

1)     แผนพัฒนาเมืองสุราการ์ตาไปสู่รูปแบบเมืองยุโรป

2)     กำจัดระบบอุปถัมภ์ การแบ่งฝักแบ่งฝ่าย และเปิดโอกาสอย่างเสมอภาคให้แก่ผู้สมัครที่ต้องการเข้ามาทำงานในตำแหน่งต่างๆ

3)     การจัดสรรบริการสาธารณสุขที่ครบวงจร

4)     ริเริ่มการใช้จาการ์ตาสมาร์ทการ์ดเพื่อเป็นการช่วยเหลือค่าเล่าเรียนให้แก่นักเรียน

5)     การควบคุมอุทกภัยอย่างมีประสิทธิภาพในเมืองจาการ์ตา


 


รางวัลและเกียรติภูมิ

  • 2551 รางวัลสิบลำดับนายกเทศมนตรีดีเด่นของอินโดนีเซีย (Top 10 Indonesian Mayors of 2008)
  • 2554 เขาได้รับรางวัล - the Greatest Service Star โดย ประธานาธิบดีสุสิโล บัมบัง ยูโดโยโน (Susilo Bambang Yudhoyono)
  • 2555 นายโจโกได้รับรางวัลอันดับที่สามของ The 2012 World Mayor Prize ด้านการปฏิรูปเมืองแห่งอาชญากรรมมาเป็นเมืองศูนย์กลางของศิลปะและวัฒนธรรม
  • 2556 เขาเป็นหนึ่งใน "สุดยอดนักคิดของโลกปีพ.ศ. 2556 (The Leading Global Thinkers of 2013)" ด้วยความคิดที่โดดเด่นด้านนโยบายการต่างประเทศ
  • เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 นายโจโกได้รับเลือกให้เป็น นายกเทศมนตรีดีเด่นระดับโลกประจำเดือน โดยมูลนิธินายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ (The City Mayors Foundation of London). 
  • 2557 นายโจโกได้ถูกยกย่องโดยนิตยสาร Fortune จัดให้เป็นหนึ่งใน 50 ผู้นำที่สำคัญของโลก


**************************


 แอนน์ อาวานตี้ (Anne Avantie) อายุ 60 ปี นักออกแบบเสื้อผ้าและนักกิจกรรมเพื่อสังคม

            แอนน์ อาวานตี้นอกจากจะเป็นนักออกแบบเสื้อผ้าที่ประสบความสำเร็จอย่างมากแล้ว เธอยังเป็นนักกิจกรรมเพื่อสังคมที่โดดเด่น ความสามารถของเธอนั้นได้โด่งดังในระดับชาติจากการเปลี่ยนแปลงแบบชุดเกบาย่า ซึ่งเป็นชุดประจำชาติของอินโดนีเซีย ให้ทันสมัยและสร้างสรรค์เพื่อผู้หญิงในยุคปัจจุบัน

 

ผู้ประกอบการเพื่อสังคม

            นอกจากที่แอนน์จะมีภารกิจรัดตัวในฐานะนักออกแบบแฟชั่นแล้ว เธอยังเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมอีกด้วย เธอเป็นผู้สนับสนุนเงินทุนเพื่อการฝึกอบรมในการเริ่มธุรกิจและอบรมวิชาชีพให้แก่ช่างตัดเย็บ นักเรียน และสตรีที่ต้องการมีธุรกิจเป็นของตัวเอง เธอยังเปิดร้านชื่อ เพนโดโป "Pendopo" ซึ่งเป็นร้านค้าเครื่องนุ่งห่มที่ผลิตโดยช่างตัดเย็บในท้องถิ่น

 

ความอาทรต่อเพื่อนมนุษย์

            ในปีพ.ศ. 2545 แอนน์ได้ก่อตั้งศูนย์พักฟื้นชื่อว่า "Wisma Kasih Bunda: House of Mother Love" ศูนย์แห่งนี้ตั้งขึ้นเพื่อดูแลผู้พิการ โดยเธอให้การสนับสนุนด้านทุนทรัพย์ เพื่อรักษาผู้ป่วยทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่เป็นโรคน้ำคั่งในโพรงสมอง (Hydrocephalus) ซึ่งเป็นโรคที่ทำให้ศีรษะบวมเพราะของเหลวที่คั่งในสมอง นอกจากนี้เธอได้ช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่จำนวนมากที่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ โดยให้ความช่วยเหลือด้านค่าผ่าตัดและค่ารักษาพยาบาลทั้งก่อนและหลังการผ่าตัด ซึ่งร่วมมือกับโรงพยาบาลเอลิซาเบธ (Elisabeth Hospital) เมืองเซมารังในการช่วยเหลือผู้ป่วยเหล่านั้น

 

รางวัล

  • พ.ศ. 2547, 2548 และ 2551 แอนน์ได้รับรางวัล Kartini Award จาก  Mrs. Ani Bambang Yudhoyono อดีตสตรีหมายเลขหนึ่งของอินโดนีเซีย ในฐานะที่เป็นผู้อุทิศตนเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดย่อม
  • พ.ศ. 2551 เป็นที่ยกย่องในฐานะเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จทางสังคม (Social Achievements)  จาก Meutia Hatta, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาศักยภาพสตรีแห่งอินโดนีเซีย (Minister of Female Empowerment in Indonesia)   
united luxury shop