1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

January 2015 Leading Persons in ASEAN: Vietnam

Leading Persons in ASEAN: Vietnam

บุคคลสำคัญในกลุ่มประเทศอาเซียน: สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

1 Le Luong Minh นายเล เลือง มินห์ (อายุ 62 ปี)

เลขาธิการแห่งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปีพ.ศ. 2556 - 2560การศึกษา

นายเล เลือง มินห์ จบการศึกษาด้านการทูตจากสถาบันการศึกษาด้านการทูตแห่งเวียดนาม กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม จากนั้นได้ไปศึกษาต่อด้านภาษาและวรรณคดีอังกฤษที่มหาวิทยาลัยเยาวหราล เนห์รู กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย 

การเข้ารับตำแหน่ง

นายเล เลือง มินห์ เข้ารับตำแหน่งเลขาธิการอาเซียนวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2556 ณ สำนักเลขาธิการอาเซียน กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย โดยก่อนหน้านี้ท่านได้ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ของเวียดนาม

สุนทรพจน์ในวันที่รับตำแหน่ง

“ย้อนเวลากลับไปปีที่แล้ว เป็นครั้งแรกที่ได้เดินเข้ามาในอาคารสำนักเลขาธิการอาเซียน ผมรู้สึกได้ถึงความประทับใจแรกซึ่งเป็นความรู้สึกของมิตรภาพและความเป็นภราดรภาพ สิ่งที่ผมเห็นในบริเวณห้องโถงมิใช่เพียงแค่ธงของสิบประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ยังมีคู่สัญญาของอาเซียนอีกด้วย ความรู้สึกของความเป็นภราดรภาพและมิตรภาพดังกล่าวนี้ทำให้สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรในด้านความมุ่งมั่นที่จะสร้างความร่วมมือกันระหว่างสมาชิกและพันธมิตรในสมาคมแห่งนี้ จากวันนั้นถึงวันนี้ผมยังคงรู้สึกถึงมิตรภาพและภราดรภาพเหล่านั้นและขอขอบคุณในการจัดพิธีส่งมอบตำแหน่งอันทรงเกียรติและมาร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดีในครั้งนี้”


นโยบายของอาเซียน

  • สร้างแนวทางปฏิบัติระดับภูมิภาคในทะเลจีนใต้ ในเรื่องใช้สนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันของประเทศในบริเวณทะเลจีนใต้ที่จะรักษา สันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาค
  • ภายในปี 2558 ประเทศสมาชิกอาเซียนควรแก้ไขกฎหมายของแต่ละประเทศให้สอดคล้องกับข้อตกลงในภูมิภาคเพื่อที่จะทำให้การเคลื่อนย้ายเงินทุนและการบริการอย่างอิสระในภูมิภาคเป็นไปได้อย่างสะดวก และควรมีการกำหนดสิ่งท้าทายในการปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าว
  • สำหรับการท่องเที่ยวในประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียนนั้นควรมีการจัดทำวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอาเซียน (single tourist visa) ที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้ โดยประเทศไทยและกัมพูชาได้มีข้อตกลงที่จะจัดทำวีซ่านักท่องเที่ยวร่วมกันแล้ว ทั้งนี้ข้อเสนอในการจัดทำวีซ่าร่วมกันระหว่างประเทศ กัมพูชา ลาว พม่า ไทยและเวียดนาม ต่างก็ได้รับการสนับสนุนในการจัดทำวีซ่าดังกล่าวนี้

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2  Bui Cong Khanh (อายุ 42 ปี)

จิตรกร ศิลปิน และ ประติมากร


“ผมมีความสนใจในด้านการอนุรักษ์ประเพณีและภูมิปัญญาดั้งเดิมไปพร้อมๆกับความร่วมสมัยในวิถีชีวิตปัจจุบัน ผมจะยึดมั่นในการเป็นจิตรกรที่ตะหนักถึงความก้าวหน้าของโลกยุคปัจจุบันไปพร้อมกันกับจิตวิญญาณของความเป็นศิลปินแห่งเวียดนาม”

การศึกษา

BFA, Oil Painting Department, University of Fine Arts

นครโฮจิมินห์  ประเทศเวียดนาม

รางวัลที่ได้รับ

  • ปี พ.ศ. 2554 ผลงานศิลปะชื่อ “The Past Moved” ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน 15 ผลงานดีเด่นในการประกวด “ Asia-Pacific Breweries Foundation Signature Art Prize 2011”
  • ปี พ.ศ. 2548 เป็นผู้ชนะในโครงการ Fulbright Fellowship ณ Vermont Studio Center รัฐเวอร์มอนต์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปี พ.ศ. 2547 ได้รับรางวัลที่ 2 ในการประกวด “Young View Competition” จัดโดย Centre Culturel Francais de Hanoi


แนวคิดในงานศิลปะ

สำหรับแนวคิดในผลงานทางศิลปะของ Khanh นั้นได้สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบทางสังคมและจิตวิทยาของความร่ำรวยและอำนาจต่อสังคม โดยถ่ายทอดลักษณะเฉพาะของสภาวะความเป็นมนุษย์และแรงผลักดันทางจิตใจและสะท้อนให้เห็นถึงความสงสัยในความไม่มั่นคงปลอดภัย แห่งความเป็นมนุษย์ที่อยู่อาศัยในภูมิภาคต่างๆ ในแวดวงการเมือง ในสังคมผู้ใช้แรงงาน และในสื่อต่างๆ ที่จุดประเด็นถึงความรักและความปรารถนาของผู้คน


เทคนิคในงานศิลปะ

กระป๋องโซดาที่ไม่มีใครสนใจถูกนำกลับมาสร้างเป็นผลงานทางศิลปะบนผืนผ้าใบแนวเสียดสี ตลกขบขันของ Khanh ทำให้กระป๋องไร้ค่าถูกนำกลับมาสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นสินค้าตัวใหม่ที่อ้างอิงถึงสังคมเวียดนามในปัจจุบันและความสลับซับซ้อนของผู้คนในสังคม ที่สะท้อนถึงช่วงเวลาที่ผ่านความขัดแย้งมาผสมผสานเข้ากับวิถีชีวิตสมัยใหม่ซึ่งยังคงซ่อนเร้นถึงความซับซ้อนยุ่งเหยิงในประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมกับแนวคิดสมัยใหม่ที่มีต่อวัฒนธรรม


united luxury shop