1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

March 2015 Leading Persons in ASEAN: Brunei Darussalam

A S E A N  L e a d i n g  P e r s o n s:  B r u n e i  D a r u s s a l a m

สมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดีน วัดเดาละห์

พระมหากษัตริย์ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ผู้ทรงเป็นองค์พระประมุขของรัฐและผู้นำรัฐบาล


ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งบรูไนฉบับปี พ.ศ. 2502 สุลต่านมีอำนาจบริหารเต็มรูปแบบรวมทั้งอำนาจในการออกคำสั่งในสภาวะฉุกเฉินตั้งแต่ปี พ.ศ. 2050 การปกครองของสุลต่านได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือโดยคณะกรรมาธิการทั้งห้าคือ สภาองคมนตรี สภาแห่งการสืบราชสันตติวงศ์ สภาแห่งศาสนา คณะรัฐมนตรี และคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายนิติบัญญัติ สุลต่านองค์ปัจจุบันนั้นได้เถลิงราชสมบัติต่อจากพระราชบิดา ในฐานะพระมหากษัตริย์ของประเทศบรูไนในปีพ.ศ. 2510


สิทธิในการแสดงความคิดเห็นต่างๆ


ถึงแม้จะไม่มีการเลือกตั้ง แต่ประเทศบรูไนก็ยังมีพรรคการเมืองที่จัดตั้งโดยชอบด้วยกฎหมาย ได้แก่

- พรรคเอกภาพแห่งชาติบรูไน ซึ่งวัตถุประสงค์ของพรรคนั้น เพื่อสนับสนุนให้มีผู้แทนรัฐบาลที่ถูกเลือกตั้งโดยประชาชน การมีเสรีภาพในการพูดและความเท่าเทียมในด้านฐานะความเป็นอยู่

- พรรคจิตสำนึกประชาชนบรูไน

- พรรคพัฒนาแห่งชาติบรูไน

www.state.gov/documents/organization/220391.pdf


เวทีศิลปะแห่งบรูไน (จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2545)


BAF หรือ The Brunei Art Forum คือองค์กรเอกชนไม่แสวงหาผลกำไร ที่มุ่งมั่นในการเป็นศูนย์กลางของการสนับสนุนศิลปินทุกแขนงในบรูไน องค์กรนี้ทำงานเพื่อยกระดับความสำคัญของงานศิลปะในประเทศบรูไนและผลักดันให้งานศิลปะนั้นเปิดกว้างต่อสาธารณะ


ศิลปะของบรูไนในวันนี้

พีจี กามาโรล์ซาแมน – นักออกแบบกราฟิก

“จากข้อจำกัดในเรื่องการสนับสนุนศิลปินท้องถิ่น ทว่าตอนนี้กลับมีสัญญาณบอกถึงสิ่งที่ดีขึ้น เพราะพวกเราเริ่มเห็นถึงการช่วยเหลือสนับสนุนจากกระทรวงเยาวชน วัฒนธรรมและการกีฬาที่ส่งมายังเยาวชนในรุ่นปัจจุบันนี้  แต่การช่วยเหลือจากทางด้านเอกชนและบุคคลทั่วไปที่มีกำลังทรัพย์นั้นยังเป็นที่ต้องการอีกมาก”


http://www.bruneions.com/arts-creative/12039911-brunei-art-forum-art-exhibition


ศิลปินร่วมสมัยของบรูไน

(ซ้าย- ขวา) Mohammad Rezuan Haji Jamain, Mohammad Alwie Mohd Salleh, Faizal Hamdan and Pg Kamarolzaman Pg Haji Tajuddin


“การรวมตัวของศิลปินแขนงต่างๆ ในทุกยุคสมัยนั้นสำคัญมาก เพราะต่างคนต่างสามารถเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ถึงแม้ศิลปินท่านนั้นอาจจะไม่ได้โด่งดังที่เมืองนี้ แต่ใครจะไปรู้ว่าพวกเขาสร้างชื่อเสียงในต่างแดนซึ่งคุณจะทึ่งในตัวศิลปินเหล่านั้น” พีจี กามาโรล์ซาแมนกล่าวไว้

http://www.bruneions.com/arts-creative/12039911-brunei-art-forum-art-exhibition


โมฮัมหมัด อัลวี โมห์ ซาลเลห์ (2525) - ศิลปิน และ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการแห่งบรูไน


“ผลงานของผมส่วนใหญ่นั้นเน้นไปที่การแสดงออกถึงบุคลิกภาพและวิถีแห่งการมองสิ่งรอบตัวของผมเอง ผมชอบที่จะถ่ายทอดความฝันผ่านทางการวาดภาพโดยใช้สีโทนขรึมเพื่อสื่อถึงอารมณ์ของผลงาน อาจเรียกผลงานของผมว่าเป็นศิลปะแนวโกธิคก็ได้ แต่นั่นขึ้นอยู่กับการนิยามของแต่ละบุคคล ผลงานของผมนั้นเสมือนเป็นการวาดภาพตัวตนภายในของผมนั่นเอง ผมมีคุณแกรี่ เบสแมนเป็นแบบอย่างและผมให้ความสนใจกับผลงานของคุณไกเกอร์อย่างมากด้วย”

http://artistprofail.blogspot.com/2009/03/mohammad-alwie-bin-mohd-salleh-gixxer.html
His Majesty Sultan Haji Hassanal Bolkiah

Absolute Monarch

Head of State and Head of Government

Under the 1959 Constitution, the Sultan has full executive authority including emergency powers since 1962. The Sultan rules, while being assisted and advised by the five councils: the Privy Council, Council of Succession, Religious Council, Council of Ministers and the Legislative Council. The Sultan succeeded his father as the country’s monarch in 1967.


Other Voices

Although there are no elections, the following legal parties exist:

- Brunei National Solidarity Party the objectives of the party include advocating a representative government chosen by the citizens, freedom of speech and the fair and equitable distribution of wealth.

- Brunei People’s Awareness Party

- National Development Party

www.state.gov/documents/organization/220391.pdfThe Brunei Art Forum (since 2002)

BAF is a non-governmental and non-profit group aimed at gathering local artists of Brunei acting as a medium of support for artists in Brunei. The BAF aspires to elevate the status and importance of art in the Bruneian society and to make art more accessible to the public.


Art in Brunei Today

Pg Kamarolzaman: Graphic Designer

“There's been limited support to the local artists, but there are now some positive signs. We are starting to see it now such as through support from the Ministry of Youth, Culture and Sports for the young people today. Though there needs to be more support from the private sector as well as individuals who have the ability to provide financial support in their endeavor”.


http://www.bruneions.com/arts-creative/12039911-brunei-art-forum-art-exhibitionBrunei's Contemporary Artists: (L-R) Mohammad Rezuan Haji Jamain, Mohammad Alwie Mohd Salleh, Faizal Hamdan and Pg Kamarolzaman Pg Haji Tajuddin


"It is important for artists from all generations to come together. Everyone can learn from each other because even if local artists are not big here, but overseas they have created a name for themselves. You would be surprised," says Pg Kamarolzaman.

http://www.bruneions.com/arts-creative/12039911-brunei-art-forum-art-exhibition


Mohammad Alwie Mohd Salleh (1982) - Artist and Specialized Art Teacher, under the Ministry of Education


“My works are mostly centered on my personality and the way I see things. I tend more towards dream like paintings and use gloomy colors to represent the mood of my work. Some say my works are gothic and yes that’s up to other people to describe it. I’d say my works are the portraits of my inner self. My idol is Gary Baseman and I am quite interested in Geiger’s work too.”

http://artistprofail.blogspot.com/2009/03/mohammad-alwie-bin-mohd-salleh-gixxer.htmlunited luxury shop